ระบบจองคิวขอปรึกษาคดีออนไลน์ (Lbc e-Booking)

ศาลแรงงานกลาง ให้บริการจองคิวเพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานกับนิติกรของศาลแรงงานกลาง โดยคู่ความสามารถทำการนัดหมายผ่านระบบ Lbc e-Booking และเดินทางมาศาลตามวันเวลาดังกล่าว เมื่อมาถึงสามารถเข้ารับการปรึกษาได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลารอคิวเป็นเวลานาน

ตรวจสอบหมายเลขการจอง และ สถานะปัจจุบันของท่าน

ลำดับที่ 1
เลือกวันที่ต้องการนัดหมาย
ลำดับที่ 2
เลือกช่วงเวลา (เช้า-บ่าย)
ลำดับที่ 3
เลือกเวลาที่ต้องการนัดหมาย

ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

เลือก วัน เดือน ปี

ขั้นตอนที่ 2

เลือก ช่วงเวลา (เช้า หรือ บ่าย)

ระบบจะตรวจสอบคิวว่างให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

เลือก เวลา

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรายละเอียดการจอง

กดปุ่มยืนยันการจอง

ขั้นตอนที่ 5

แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

หากท่านไม่สะดวกในการแนบเอกสารผ่านระบบ ให้ท่านเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำมาในวัน เวลา ที่ท่านนัดหมาย

<< ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่ >>